Regulamin – Massi Eyewear

Regulamin

Regulamin Przymierzalni „Stylowa Siódemka” na stronie www.massieyewear.com

I. Definicje 

§1

W niniejszym regulaminie zwanym dalej „Regulaminem” pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. a) Przymierzalnia Stylowa Siódemka – usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przymierzenia wybranych oprawek okularowych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
 2. b) „Producent” – OPTA Sp. z o.o. Cieszyńska 365 43-300 Bielsko-Biała NIP: 5472150583, REGON: 243574129l, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000509141;
 3. c) „Klient” – każda osoba, która zawarła z Producentem umowę o założenie konta na stronie massieyewear.com oraz złożyła zamówienie dotyczące przymierzenia wybranych opraw w wybranym salonie optycznym;
 4. d) „Salon optyczny” – przedsiębiorstwo, które współpracuje z Producentem oraz świadczy usługi dla Klienta;
 5. e) „Konto” – konto Klienta założone przez niego na stronie massieyewear.com zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
 6. f) „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies;
 7. g) „Wybór Stylisty” – są to oprawy okularowe dodane do przesyłki dla Klienta wysyłanej do wybranego przez niego Salonu Optycznego, które rekomenduje Producent, w max ilości 6 szt.

II. Postanowienia ogólne

§2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Producenta na rzecz Klientów, polegających na tworzeniu ich konta oraz umożliwieniu im korzystania
z możliwości przymierzenia oprawy okularowej w wybranym przez siebie Salonie optycznym w Polsce.

§3

Treści prezentowane na stronach , a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§4

Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Przymierzalni stanowią własność intelektualną Producenta towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Producenta może stanowić naruszenie praw autorskich.

 

III. Złożenie zamówienia i realizacja

§5

 1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Przymierzalni są tylko i wyłącznie cenami sugerowanymi i mogą się różnić od cen w salonach optycznych.
 2. Sugerowane ceny na stronie Przymierzalni nie dają absolutnie żadnej gwarancji, że w takich cenach będzie można zakupić oprawy w wybranym Salonie Optycznym.

§6

 1. Do założenia konta oraz zakończenia procesu rejestracji w Przymierzalni niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki.
 2. Po założeniu konta Klient ma możliwość edycji swoich danych, składania zamówień opraw do przymierzenia w wybranym przez siebie Salonie optycznym, podglądu historii ostatnich zrobionych przez siebie zamówień.

§7

Klient  w celu złożenia zamówienia w Przymierzalni powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 1. a) założenie konta klienta – podanie danych osobowych, adresu e-mail oraz numeru telefonu;
 2. b) wybranie oprawy okularowej poprzez zatwierdzenie funkcją „Dodaj do przymierzalni”;
 3. c) wybór miejsca dostarczenia przesyłki;
 4. d) złożenie zamówienia poprzez zatwierdzenie funkcją „Zamów”.

§8

 1. Klient po założeniu konta na stronie Przymierzalni „Stylowa siódemka” wybiera spośród oferty maksymalnie 7 opraw okularowych, które chce przymierzyć w wybranym przez siebie Salonie optycznym w Polsce.
 2. W przypadku zamówienia przez Klienta oprawy okularowej, której aktualnie brak na magazynie Producent zastrzega sobie prawo do wysłania w zamian innej oprawy okularowej.
 3. W przypadku zamówienia przez Klienta na stronie www.massieyewear.com mniej niż
  7 sztuk opraw okularowych, Producent ma prawo dołączyć do przesyłki brakujące do pełnej siódemki oprawy okularowe, będące tzw. Wyborem Stylisty.
 4. Salon optyczny otrzymuje od Producenta przesyłkę z wybranymi przez Klienta w Stylowej Siódemce oprawami i przekazuje je Klientowi do przymierzenia.

§9

Koszty przesyłki towaru do wybranego Salonu optycznego ponosi Producent.

§10

 1. Zamówienia w Przymierzalni Stylowa Siódemka można składać 7 dni w tygodniu,
  24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00
  do 16.00.
 3. W razie niedostępności wybranego modelu opraw okularowych przez Klienta Producent zastrzega sobie prawo do wybrania innego alternatywnego modelu.
 4. Po skompletowaniu wybranych przez Klienta opraw okularowych Dział Zamówień Producenta wysyła je do Salonu Optycznego w ciągu 5 dni roboczych.
 5. O wysyłce towaru zostają poinformowani zarówno Salon Optyczny, jak i Klient.
 6. Klient ma maksymalnie 5 dni roboczych na przymierzenie opraw okularowych
  w wybranym przez siebie Salonie Optycznym. Po upływie tego czasu Salon Optyczny ma prawo do odsyłki opraw okularowych do Producenta.
 7. Salon Optyczny od momentu otrzymania przesyłki od Producenta z wybranymi przez Klienta na stronie www.massieyewear.com oprawami okularowymi, ma maksymalnie 10 dni roboczych na odsyłkę do Producenta niewybranych przez siebie lub Klienta opraw.

§11

 1. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia
  w Przymierzalni wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia, a także do utrzymania prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania.

§12

 1. Po zakupie przez Klienta oprawy okularowej w Salonie Optycznym za wszelkie usługi posprzedażowe, w tym przyjmowanie reklamacji związanej z zakupioną przez Klienta oprawą, odpowiada tylko i wyłącznie Salon Optyczny.

 

IV. Zmiany regulaminu

§13

 1. Producent ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych
  w postanowieniach niniejszego paragrafu jedynie w przypadku wystąpienia jednej
  z następujących przyczyn:
 2. a) wprowadzenia przez Producenta nowych usług, związanych z Przymierzalnią;
 3. b) zmian sposobów oraz kosztów dostawy;
 4. c) modyfikacji ścieżki zamówieniowej;
 5. d) zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych,
  w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 6. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Producent prześle do Klientów, na podane przez nich w Przymierzalni adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Klientów na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 7. Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta drogą mailową. Jeżeli Klient nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

V. Postanowienia końcowe

§14

W trakcie korzystania z Przymierzalni Stylowa Siódemka oraz korespondencji
z Producentem zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Klient może również skorzystać z równoważnych i zgodnych  z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Producent  oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy dla Producenta.

§16

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (massieyewear.com/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Producenta o wyborze aktualnego jako obowiązującego.